Kysucký pohár - Klokočov - šprint
Soutěž: 27.06.2015   od 16.00 hodin
Pásmu/Limit: 80-m / 60 min
Závodník: D12D14D16D19D20D35D50D60M12M14M16M19M20M40M50M60M70Záv+Pom
 54251499410710822141231=139=139

  Časy   Statistika Ko-Ko   Časy doběhu   Spolupráce

Srovnat podle Pořadí na startu
StČiJménoPořadíStart-Kontroly-Cíl-Časy doběhu
23Fučíková, HanaS16:00:00
58Ondrouch, MartinS16:00:00
71Křen, JakubS16:00:00
135Mička, JiříS16:00:00
18Šístková, IvetaS16:02:00
59Unčovský, JakubS16:02:00
70Šebek, FilipS16:02:00
139Mareček, JiříS16:02:00
143Sukeník, MojmírS16:02:00
29Moučková, AndreaS16:04:00
62Klec, JakubS16:04:00
65Klec, MichalS16:04:00
140Látal, MiroslavS16:04:00
142Baxa, Jaromír st.S16:04:00
28Marečková, MichaelaS16:06:00
60Hažmuk, JáchymS16:06:00
66Sobotka, VojtechS16:06:00
138Turský, JánS16:06:00
141Winter, LubomírS16:06:00
26Sukeníková, ZuzanaS16:08:00
55Dukát, ŠimonS16:08:00
68Svatek, SamuelS16:08:00
136Šimeček, JozefS16:08:00
30Lehárová, AlžbětaS16:10:00
52Pátková, AlenaS16:10:00
57Jurčík, TomášS16:10:00
67Svatek, DanielS16:10:00
132Jelínek, StanislavS16:10:00
27Skládanková, TerezaS16:12:00
54Omová, JanaS16:12:00
61Kmoníček, JánS16:12:00
69Hrubý, VilémS16:12:00
56Milanovský, ZbyšekS16:12:00
20Freibergová, HanaS16:14:00
51Voráčková, EliškaS16:14:00
64Ráliš, TomášS16:14:00
137Mitelman, MilanS16:14:00
6Liďáková, PetraS16:16:00
24Chovanová, DanielaS16:16:00
53Hanslianová, PetraS16:16:00
145Milanovský, KryštofS16:16:00
130Fekiač, Jozef st.S16:16:00
7Daňková, DominikaS16:18:00
22Macinská, JanaS16:18:00
63Oulehla, ŠimonS16:18:00
92Voráček, MichalS16:18:00
131Vlach, MiroslavS16:18:00
1Kubalová, AlenaS16:20:00
8Fialová, PavlaS16:20:00
19Šrůtová, PavlaS16:20:00
108Šimáček, OndrejS16:20:00
134Suchý, JiříS16:20:00
147Jurčíková, NinaS16:22:00
9Střítecká, MarkétaS16:22:00
25Dolníková, VeronikaS16:22:00
90Fekiač, Jozef ml.S16:22:00
133Petr, JosefS16:22:00
2Hažmuková, JarmilaS16:24:00
35Králová, MiriamS16:24:00
49Marečková, IvaS16:24:00
111Šolc, RadimS16:24:00
124Unčovský, MarekS16:24:00
4Klecová, JohanaS16:26:00
48Soukupová, LeonaS16:26:00
74Dukát, MatejS16:26:00
93Voldrich, DanS16:26:00
121Jurčík, PeterS16:26:00
3Helánová, KateřinaS16:28:00
47Šimečková, AnnaS16:28:00
146Kolafa, MartinS16:28:00
112Oma, JakubS16:28:00
115Dukát, MartinS16:28:00
40Šimáčková, JitkaS16:30:00
44Šrůtová, MarcelaS16:30:00
75Lajtkep, MatějS16:30:00
91Pospíšil, VítS16:30:00
122Žáček, ZbyněkS16:30:00
39Hažmuková, PavlaS16:32:00
42Drábková, JanaS16:32:00
73Bertelman, OndraS16:32:00
99Košut, MartinS16:32:00
127Hrouda, PetrS16:32:00
34Janoušková, BlankaS16:34:00
43Havelková, HanaS16:34:00
77Unčovský, VítS16:34:00
107Hamák, AlešS16:34:00
126Bžatek, MiroslavS16:34:00
38Spáčilová, PetraS16:36:00
41Fekiačová, MáriaS16:36:00
72Matoušek, DaliborS16:36:00
104Král, DávidS16:36:00
116Klíž, MichalS16:36:00
32Dukátová, MarieS16:38:00
50Látalová, AlexandraS16:38:00
80Sommer, DamiánS16:38:00
98Kuriak, JakubS16:38:00
114Halíř, RadimS16:38:00
33Adámková, BlankaS16:40:00
45Skřivanová, DagmarS16:40:00
78Bžatek, VojtěchS16:40:00
96Baxa, JanS16:40:00
117Bouchala, JiříS16:40:00
36Ondrouchová, LudmilaS16:42:00
79Šrom, DominikS16:42:00
97Gomzyk, AndriyS16:42:00
125Hažmuk, IvoS16:42:00
144Šrůta, PavelS16:42:00
14Svatková, CharlotaS16:44:00
37Unčovská, MartinaS16:44:00
76Kinc, MartinS16:44:00
110Lněnička, JakubS16:44:00
123Mokrý, PavelS16:44:00
15Košutová, KatarínaS16:46:00
31Matoušková, MartinaS16:46:00
82Cuninka, JánS16:46:00
106Matula, PetrS16:46:00
128Šindelka, AntonínS16:46:00
16Filová, BarboraS16:48:00
84Račko, LukáčS16:48:00
100Tomaščin, MartinS16:48:00
129Král, JozefS16:48:00
11Bouchalová, JustýnaS16:50:00
13Matoušková, BarboraS16:50:00
86Žáček, MatějS16:50:00
119Číp, JanS16:50:00
113Šístek, DanielS16:50:00
10Sobotková, AnnaS16:52:00
17Bžatková, KateřinaS16:52:00
83Budai, SamuelS16:52:00
95Baxa, Jaromír ml.S16:52:00
21Voráčková, LenkaS16:54:00
88Priessnitz, JanS16:54:00
105Minarčík, TomášS16:54:00
85Král, AdamS16:56:00
94Vlach, Miroslav ml.S16:56:00
87Hrubý, VáclavS16:58:00
109Lehár, AdamS16:58:00
81Peč, OndrejS17:00:00
103Fučík, KarelS17:00:00

Srovnat podle Umístění
StČiJménoPořadíČasy (min)Časy od startu (min:sec)
Kategorie   D12
1Kubalová, AlenaS 0
147Jurčíková, NinaS 0
2Hažmuková, JarmilaS 0
4Klecová, JohanaS 0
3Helánová, KateřinaS 0
Kategorie   D14
6Liďáková, PetraS 0
7Daňková, DominikaS 0
8Fialová, PavlaS 0
9Střítecká, MarkétaS 0
Kategorie   D16
11Bouchalová, JustýnaS 0
10Sobotková, AnnaS 0
Kategorie   D19
14Svatková, CharlotaS 0
15Košutová, KatarínaS 0
16Filová, BarboraS 0
13Matoušková, BarboraS 0
17Bžatková, KateřinaS 0
Kategorie   D20
23Fučíková, HanaS 0
18Šístková, IvetaS 0
29Moučková, AndreaS 0
28Marečková, MichaelaS 0
26Sukeníková, ZuzanaS 0
30Lehárová, AlžbětaS 0
27Skládanková, TerezaS 0
20Freibergová, HanaS 0
24Chovanová, DanielaS 0
22Macinská, JanaS 0
19Šrůtová, PavlaS 0
25Dolníková, VeronikaS 0
35Králová, MiriamS 0
21Voráčková, LenkaS 0
Kategorie   D35
40Šimáčková, JitkaS 0
39Hažmuková, PavlaS 0
34Janoušková, BlankaS 0
38Spáčilová, PetraS 0
32Dukátová, MarieS 0
33Adámková, BlankaS 0
36Ondrouchová, LudmilaS 0
37Unčovská, MartinaS 0
31Matoušková, MartinaS 0
Kategorie   D50
49Marečková, IvaS 0
48Soukupová, LeonaS 0
47Šimečková, AnnaS 0
44Šrůtová, MarcelaS 0
42Drábková, JanaS 0
43Havelková, HanaS 0
41Fekiačová, MáriaS 0
50Látalová, AlexandraS 0
45Skřivanová, DagmarS 0
Kategorie   D60
52Pátková, AlenaS 0
54Omová, JanaS 0
51Voráčková, EliškaS 0
53Hanslianová, PetraS 0
Kategorie   M12
58Ondrouch, MartinS 0
59Unčovský, JakubS 0
62Klec, JakubS 0
60Hažmuk, JáchymS 0
55Dukát, ŠimonS 0
57Jurčík, TomášS 0
61Kmoníček, JánS 0
64Ráliš, TomášS 0
145Milanovský, KryštofS 0
63Oulehla, ŠimonS 0
Kategorie   M14
71Křen, JakubS 0
70Šebek, FilipS 0
65Klec, MichalS 0
66Sobotka, VojtechS 0
68Svatek, SamuelS 0
67Svatek, DanielS 0
69Hrubý, VilémS 0
Kategorie   M16
74Dukát, MatejS 0
146Kolafa, MartinS 0
75Lajtkep, MatějS 0
73Bertelman, OndraS 0
77Unčovský, VítS 0
72Matoušek, DaliborS 0
80Sommer, DamiánS 0
78Bžatek, VojtěchS 0
79Šrom, DominikS 0
76Kinc, MartinS 0
Kategorie   M19
82Cuninka, JánS 0
84Račko, LukáčS 0
86Žáček, MatějS 0
83Budai, SamuelS 0
88Priessnitz, JanS 0
85Král, AdamS 0
87Hrubý, VáclavS 0
81Peč, OndrejS 0
Kategorie   M20
92Voráček, MichalS 0
108Šimáček, OndrejS 0
90Fekiač, Jozef ml.S 0
111Šolc, RadimS 0
93Voldrich, DanS 0
112Oma, JakubS 0
91Pospíšil, VítS 0
99Košut, MartinS 0
107Hamák, AlešS 0
104Král, DávidS 0
98Kuriak, JakubS 0
96Baxa, JanS 0
97Gomzyk, AndriyS 0
110Lněnička, JakubS 0
106Matula, PetrS 0
100Tomaščin, MartinS 0
119Číp, JanS 0
95Baxa, Jaromír ml.S 0
105Minarčík, TomášS 0
94Vlach, Miroslav ml.S 0
109Lehár, AdamS 0
103Fučík, KarelS 0
Kategorie   M40
124Unčovský, MarekS 0
121Jurčík, PeterS 0
115Dukát, MartinS 0
122Žáček, ZbyněkS 0
127Hrouda, PetrS 0
126Bžatek, MiroslavS 0
116Klíž, MichalS 0
114Halíř, RadimS 0
117Bouchala, JiříS 0
125Hažmuk, IvoS 0
123Mokrý, PavelS 0
128Šindelka, AntonínS 0
129Král, JozefS 0
113Šístek, DanielS 0
Kategorie   M50
135Mička, JiříS 0
139Mareček, JiříS 0
140Látal, MiroslavS 0
138Turský, JánS 0
136Šimeček, JozefS 0
132Jelínek, StanislavS 0
56Milanovský, ZbyšekS 0
137Mitelman, MilanS 0
130Fekiač, Jozef st.S 0
131Vlach, MiroslavS 0
134Suchý, JiříS 0
133Petr, JosefS 0
Kategorie   M60
143Sukeník, MojmírS 0
142Baxa, Jaromír st.S 0
141Winter, LubomírS 0
Kategorie   M70
144Šrůta, PavelS 0

S t a t i s t i k a Časy mezi kontrolami (min:sec)

Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   D12
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   D14
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   D16
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   D19
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   D20
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   D35
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   D50
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   D60
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   M12
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   M14
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   M16
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   M19
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   M20
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   M40
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   M50
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   M60
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   M70
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax

Srovnat časy doběhu do pětiminutových cyklů

KontrZávodník 0'00.. 0'30.. 1'00.. 1'30.. 2'00.. 2'30.. 3'00.. 3'30.. 4'00.. 4'30..

Časy doběhu v 10-minutových rozestupech

KontrZávodník
S139
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
M 
C 

??? Spolupráce ???

StČiKatJménoKlubPořadíČasy (Rozdíl <= 40 sec u >= 3 Časů doběhu)