Kysucký pohár - Klokočov - 80m klasika
Soutěž: 27. 06. 2015   od 9.30 hodin
Pásmu/Limit: 80-m / 120 min
Závodník: D12D14D16D19D20D35D50D60M12M14M16M19M20M40M50M60Záv+Pom
 54351491041071092315123=143=143

  Časy   Statistika Ko-Ko   Časy doběhu   Spolupráce

Srovnat podle Pořadí na startu
StČiJménoPořadíStart-Kontroly-Cíl-Časy doběhu
3Helánová, KateřinaS9:30:00
52Pátková, AlenaS9:30:00
65Klec, MichalS9:30:00
123Mokrý, PavelS9:30:00
4Klecová, JohanaS9:35:00
53Hanslianová, PetraS9:35:00
71Křen, JakubS9:35:00
116Klíž, MichalS9:35:00
141Winter, LubomírS9:35:00
1Kubalová, AlenaS9:40:00
54Omová, JanaS9:40:00
70Šebek, FilipS9:40:00
115Dukát, MartinS9:40:00
142Baxa, Jaromír st.S9:40:00
2Hažmuková, JarmilaS9:45:00
51Voráčková, EliškaS9:45:00
66Sobotka, VojtechS9:45:00
122Žáček, ZbyněkS9:45:00
143Sukeník, MojmírS9:45:00
147Jurčíková, NinaS9:50:00
23Fučíková, HanaS9:50:00
45Skřivanová, DagmarS9:50:00
67Svatek, DanielS9:50:00
113Šístek, DanielS9:50:00
18Šístková, IvetaS9:55:00
42Drábková, JanaS9:55:00
64Ráliš, TomášS9:55:00
69Hrubý, VilémS9:55:00
121Jurčík, PeterS9:55:00
22Macinská, JanaS10:00:00
44Šrůtová, MarcelaS10:00:00
61Kmoníček, JánS10:00:00
68Svatek, SamuelS10:00:00
127Hrouda, PetrS10:00:00
30Lehárová, AlžbětaS10:05:00
43Havelková, HanaS10:05:00
58Ondrouch, MartinS10:05:00
92Voráček, MichalS10:05:00
114Halíř, RadimS10:05:00
29Moučková, AndreaS10:10:00
50Látalová, AlexandraS10:10:00
62Klec, JakubS10:10:00
99Košut, MartinS10:10:00
124Unčovský, MarekS10:10:00
24Chovanová, DanielaS10:15:00
46Papežová, JindraS10:15:00
60Hažmuk, JáchymS10:15:00
98Kuriak, JakubS10:15:00
125Hažmuk, IvoS10:15:00
19Šrůtová, PavlaS10:20:00
41Fekiačová, MáriaS10:20:00
55Dukát, ŠimonS10:20:00
110Lněnička, JakubS10:20:00
117Bouchala, JiříS10:20:00
20Freibergová, HanaS10:25:00
47Šimečková, AnnaS10:25:00
63Oulehla, ŠimonS10:25:00
106Matula, PetrS10:25:00
120Geryk, JiříS10:25:00
26Sukeníková, ZuzanaS10:30:00
49Marečková, IvaS10:30:00
145Milanovský, KryštofS10:30:00
96Baxa, JanS10:30:00
129Král, JozefS10:30:00
25Dolníková, VeronikaS10:35:00
48Soukupová, LeonaS10:35:00
57Jurčík, TomášS10:35:00
91Pospíšil, VítS10:35:00
126Bžatek, MiroslavS10:35:00
35Králová, MiriamS10:40:00
59Unčovský, JakubS10:40:00
76Kinc, MartinS10:40:00
95Baxa, Jaromír ml.S10:40:00
128Šindelka, AntonínS10:40:00
27Skládanková, TerezaS10:45:00
39Hažmuková, PavlaS10:45:00
79Šrom, DominikS10:45:00
90Fekiač, Jozef ml.S10:45:00
9Střítecká, MarkétaS10:50:00
28Marečková, MichaelaS10:50:00
33Adámková, BlankaS10:50:00
78Bžatek, VojtěchS10:50:00
111Šolc, RadimS10:50:00
8Fialová, PavlaS10:55:00
32Dukátová, MarieS10:55:00
80Sommer, DamiánS10:55:00
104Král, DávidS10:55:00
139Mareček, JiříS10:55:00
6Liďáková, PetraS11:00:00
38Spáčilová, PetraS11:00:00
73Bertelman, OndraS11:00:00
119Číp, JanS11:00:00
130Fekiač, Jozef st.S11:00:00
7Daňková, DominikaS11:05:00
37Unčovská, MartinaS11:05:00
146Kolafa, MartinS11:05:00
94Vlach, Miroslav ml.S11:05:00
138Turský, JánS11:05:00
40Šimáčková, JitkaS11:10:00
72Matoušek, DaliborS11:10:00
85Král, AdamS11:10:00
101Janouš, KarolS11:10:00
136Šimeček, JozefS11:10:00
31Matoušková, MartinaS11:15:00
74Dukát, MatejS11:15:00
89Šimáček, MartinS11:15:00
93Voldrich, DanS11:15:00
134Suchý, JiříS11:15:00
36Ondrouchová, LudmilaS11:20:00
75Lajtkep, MatějS11:20:00
82Cuninka, JánS11:20:00
97Gomzyk, AndriyS11:20:00
133Petr, JosefS11:20:00
34Janoušková, BlankaS11:25:00
77Unčovský, VítS11:25:00
88Priessnitz, JanS11:25:00
105Minarčík, TomášS11:25:00
135Mička, JiříS11:25:00
12Mokrá, MichaelaS11:30:00
84Račko, LukáčS11:30:00
108Šimáček, OndrejS11:30:00
132Jelínek, StanislavS11:30:00
10Sobotková, AnnaS11:35:00
13Matoušková, BarboraS11:35:00
87Hrubý, VáclavS11:35:00
112Oma, JakubS11:35:00
137Mitelman, MilanS11:35:00
11Bouchalová, JustýnaS11:40:00
16Filová, BarboraS11:40:00
83Budai, SamuelS11:40:00
107Hamák, AlešS11:40:00
56Milanovský, ZbyšekS11:40:00
14Svatková, CharlotaS11:45:00
81Peč, OndrejS11:45:00
109Lehár, AdamS11:45:00
140Látal, MiroslavS11:45:00
15Košutová, KatarínaS11:50:00
86Žáček, MatějS11:50:00
100Tomaščin, MartinS11:50:00
131Vlach, MiroslavS11:50:00
17Bžatková, KateřinaS11:55:00
21Voráčková, LenkaS11:55:00
103Fučík, KarelS11:55:00

Srovnat podle Umístění
StČiJménoPořadíČasy (min)Časy od startu (min:sec)
Kategorie   D12
3Helánová, KateřinaS 0
4Klecová, JohanaS 0
1Kubalová, AlenaS 0
2Hažmuková, JarmilaS 0
147Jurčíková, NinaS 0
Kategorie   D14
9Střítecká, MarkétaS 0
8Fialová, PavlaS 0
6Liďáková, PetraS 0
7Daňková, DominikaS 0
Kategorie   D16
12Mokrá, MichaelaS 0
10Sobotková, AnnaS 0
11Bouchalová, JustýnaS 0
Kategorie   D19
13Matoušková, BarboraS 0
16Filová, BarboraS 0
14Svatková, CharlotaS 0
15Košutová, KatarínaS 0
17Bžatková, KateřinaS 0
Kategorie   D20
23Fučíková, HanaS 0
18Šístková, IvetaS 0
22Macinská, JanaS 0
30Lehárová, AlžbětaS 0
29Moučková, AndreaS 0
24Chovanová, DanielaS 0
19Šrůtová, PavlaS 0
20Freibergová, HanaS 0
26Sukeníková, ZuzanaS 0
25Dolníková, VeronikaS 0
35Králová, MiriamS 0
27Skládanková, TerezaS 0
28Marečková, MichaelaS 0
21Voráčková, LenkaS 0
Kategorie   D35
39Hažmuková, PavlaS 0
33Adámková, BlankaS 0
32Dukátová, MarieS 0
38Spáčilová, PetraS 0
37Unčovská, MartinaS 0
40Šimáčková, JitkaS 0
31Matoušková, MartinaS 0
36Ondrouchová, LudmilaS 0
34Janoušková, BlankaS 0
Kategorie   D50
45Skřivanová, DagmarS 0
42Drábková, JanaS 0
44Šrůtová, MarcelaS 0
43Havelková, HanaS 0
50Látalová, AlexandraS 0
46Papežová, JindraS 0
41Fekiačová, MáriaS 0
47Šimečková, AnnaS 0
49Marečková, IvaS 0
48Soukupová, LeonaS 0
Kategorie   D60
52Pátková, AlenaS 0
53Hanslianová, PetraS 0
54Omová, JanaS 0
51Voráčková, EliškaS 0
Kategorie   M12
64Ráliš, TomášS 0
61Kmoníček, JánS 0
58Ondrouch, MartinS 0
62Klec, JakubS 0
60Hažmuk, JáchymS 0
55Dukát, ŠimonS 0
63Oulehla, ŠimonS 0
145Milanovský, KryštofS 0
57Jurčík, TomášS 0
59Unčovský, JakubS 0
Kategorie   M14
65Klec, MichalS 0
71Křen, JakubS 0
70Šebek, FilipS 0
66Sobotka, VojtechS 0
67Svatek, DanielS 0
69Hrubý, VilémS 0
68Svatek, SamuelS 0
Kategorie   M16
76Kinc, MartinS 0
79Šrom, DominikS 0
78Bžatek, VojtěchS 0
80Sommer, DamiánS 0
73Bertelman, OndraS 0
146Kolafa, MartinS 0
72Matoušek, DaliborS 0
74Dukát, MatejS 0
75Lajtkep, MatějS 0
77Unčovský, VítS 0
Kategorie   M19
85Král, AdamS 0
89Šimáček, MartinS 0
82Cuninka, JánS 0
88Priessnitz, JanS 0
84Račko, LukáčS 0
87Hrubý, VáclavS 0
83Budai, SamuelS 0
81Peč, OndrejS 0
86Žáček, MatějS 0
Kategorie   M20
92Voráček, MichalS 0
99Košut, MartinS 0
98Kuriak, JakubS 0
110Lněnička, JakubS 0
106Matula, PetrS 0
96Baxa, JanS 0
91Pospíšil, VítS 0
95Baxa, Jaromír ml.S 0
90Fekiač, Jozef ml.S 0
111Šolc, RadimS 0
104Král, DávidS 0
119Číp, JanS 0
94Vlach, Miroslav ml.S 0
101Janouš, KarolS 0
93Voldrich, DanS 0
97Gomzyk, AndriyS 0
105Minarčík, TomášS 0
108Šimáček, OndrejS 0
112Oma, JakubS 0
107Hamák, AlešS 0
109Lehár, AdamS 0
100Tomaščin, MartinS 0
103Fučík, KarelS 0
Kategorie   M40
123Mokrý, PavelS 0
116Klíž, MichalS 0
115Dukát, MartinS 0
122Žáček, ZbyněkS 0
113Šístek, DanielS 0
121Jurčík, PeterS 0
127Hrouda, PetrS 0
114Halíř, RadimS 0
124Unčovský, MarekS 0
125Hažmuk, IvoS 0
117Bouchala, JiříS 0
120Geryk, JiříS 0
129Král, JozefS 0
126Bžatek, MiroslavS 0
128Šindelka, AntonínS 0
Kategorie   M50
139Mareček, JiříS 0
130Fekiač, Jozef st.S 0
138Turský, JánS 0
136Šimeček, JozefS 0
134Suchý, JiříS 0
133Petr, JosefS 0
135Mička, JiříS 0
132Jelínek, StanislavS 0
137Mitelman, MilanS 0
56Milanovský, ZbyšekS 0
140Látal, MiroslavS 0
131Vlach, MiroslavS 0
Kategorie   M60
141Winter, LubomírS 0
142Baxa, Jaromír st.S 0
143Sukeník, MojmírS 0

S t a t i s t i k a Časy mezi kontrolami (min:sec)

Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   D12
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   D14
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   D16
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   D19
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   D20
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   D35
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   D50
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   D60
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   M12
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   M14
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   M16
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   M19
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   M20
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   M40
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   M50
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax
 
Kategorie   M60
Ko-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMaxKo-KoVzd.Záv.(StČi) MinPrůměrMax

Srovnat časy doběhu do pětiminutových cyklů

KontrZávodník 0'00.. 0'30.. 1'00.. 1'30.. 2'00.. 2'30.. 3'00.. 3'30.. 4'00.. 4'30..

Časy doběhu v 10-minutových rozestupech

KontrZávodník
S143
1 
2 
3 
4 
5 
M 
C 

??? Spolupráce ???

StČiKatJménoKlubPořadíČasy (Rozdíl <= 40 sec u >= 3 Časů doběhu)